Vanliga frågor

Är det barnvänligt?
Barn är alltid välkomna i Filadelfia. Inga samlingar är barnförbjudna.
På tisdagar kl 18.00 har barn från 6 år och uppåt en träff som kallas Tisdax.
Under gudstjänsterna finns ett bord längst bak i kyrkan med färgpennor, papper och målarbilder. Det går också bra att ta med egna leksaker.

Får mitt barn börja på Torsdax?
Alla barn från 5 år är välkomna till Tisdax. Ingen föranmälan behövs. Det är bara att komma. Affischer och annonser talar om när. De samlas i restaurangdelen (Emmas Kök).

Hur blir man medlem?
Den som är troende och döpt kan bli medlem i Filadelfiaförsamlingen.
Med ˝troende” menar vi en kristen tro och sympati med församlingens inriktning.
Med ”döpt” menar vi genom nedsänkning i vatten i ”faderns, sonens och den heliga Andens namn”. Alltid på egen begäran. Det kallas ofta vuxendop men även skolbarn med en medveten tro kan döpas.

Får vem som helst komma på era gudstjänster? 
Alla är alltid välkomna. I stort sett allt vi gör är offentligt.

Vilket samfund tillhör ni?
Filadelfia i Åsele är anslutna till Pingströrelsen (Pingst FFS).

Talar ni i tungor? 
En del gör det ibland vid bön. Men det är inget dramatiskt och inte unikt för Pingstkyrkan. Vi beder på olika språk för att vi kommer från olika delar av världen eller för att vi talar i tungor.

Måste man betala 10% av sin lön i medlemsavgift? 
Nej. Vi har ingen medlemsavgift. Alla gåvor är frivilliga och ingen vet hur mycket man ger, eller om man ger något alls.

Hur betalas verksamheten? 
Frivilliga gåvor betalar det mesta.
Vi tar också emot bidrag från samhället när det erbjuds. Men vi får inte så mycket som idrotten och andra föreningar.