Tro

nattvard
Nattvard i Filadelfia. Elisabet ger bägaren till den som vill delta. 

Vi är en kristen kyrka. Vi delar den kristna tron med alla kristna kyrkor i världen.
De flesta av våra medlemmar är också med i Svenska kyrkan.

KRISTEN 
Att vara kristen är i första hand en personlig relation med Gud. Inte främst att tro på det ena eller andra. Kristen blir man genom att tro på Jesus och döpa sig. Alla som vill dela vår tro på Jesus kan bli medlemmar i församlingen genom att döpa sig.

JESUS
All kristen tro handlar om Jesus. Den som har personlig kontakt med Jesus märker att Jesus lever – inte bara som en idé, utan som en levande person.

BIBELN
Bibeln är den främsta källan till kunskap om Jesus och Guds vilja. Därför är Bibeln central för alla kristna.
Judendomen är bakgrunden till Jesus och den kristna tron. Därför sitter den judiska Bibeln ”Gamla testamentet” och den kristna Bibeln ”Nya testamentet” ihop i samma bok: Bibeln. Nya testamentet beskriver kristen tro.

BÖN
Bön är ett samtal med Gud. Han är alltid nära. Inte bara nära dem som kallar sig troende, utan alla människor. Även dem som inte känner honom.
Vi lever i Guds fria natur.

NATUREN 
Gud är upphovet till allt vi ser. Naturen är ett starkt tecknen på Guds närvaro och existens. Ett uttryck för hans personlighet, kan man säga. Människans uppdrag är att förvalta jorden i respekt för Gud som skapat den.

KYRKAN
Med kyrka menar Bibeln alla kristna i världen. Pingstkyrkan är en del av den kristna kyrkan. Kyrkan har Guds uppdrag att rädda världen.
Det gör vi lokalt i det samhälle vi bor, i vårt land och ut över hela världen.
Därför har vi till exempel LP-verksamhet för drogberoende och Second Hand-affär för att hjälpa på det sätt vi kan i fattiga länder mm.

stanley_talar_800
Stanley berättar om ”Den gode herden”. Bibelundervisning är viktigt för oss. 

PINGST
Vi är en pingstförsamling. PINGSTS HEMSIDA HÄR
(I Sverige kallas vi frikyrka eftersom det förr fanns en statlig kyrka.)

Det känner man igen på att:
– vi inte har präster – ingen är närmare Gud än de andra. (Lekmannarörelse.)
– kyrkan är en demokratisk förening som styrs av medlemmarna själva. (Folkrörelse.)
– varje individ avgör själv om hon eller han vill vara kristen. De mänskliga rättigheterna har därför alltid varit viktiga. (Personlig frihet)
– bara de som har en egen tro döps; troendedop. (Kallas ibland ”vuxendop” men även barn som uttrycker en egen tro kan få döpas.)
– vår syn på barn är enbart positiv. Alla barn är Guds barn – utan undantag.
– nyfödda barn döps inte utan ”välsignas” i kyrkan när de välkomnas till världen. Det gör inte barnen till medlemmar eller nåt annat. Det är en ceremoni för välkomnande och en bön om skydd från allt ont.

FRÅGOR
Har du frågor eller synpunkter kan du kontakta oss. KONTAKTADRESSER HÄR