Världen

Bistånd
PMU är en av Sveriges större biståndsorganisationer och är de svenska pingstförsamlingarnas biståndsorgan. Organisationen arbetar tillsammans med församlingarna med cirka 165 pågående projekt i cirka 50 länder.
PMU är förkortning av Pingstmissionens Utvecklingssamarbete. Länk till PMU

Mission
Bistånd är en del av all vår mission. Men vi berättar också om Jesus och hjälper igång församlingar överallt i världen.
Dessa missionärer avlönas och skickas ut av lokala församlingar.

Media
Sveriges pingstsamfund producerar och sänder via radio, TV och internet; ofta i samarbete med andra pingstkyrkor.
Till exempel över turkiska bältet, Mellanöstern, Afrika och Asien. Länk till IBRA

Pingst i Europa
I Europa är vi organiserade i PEF – Pentecostal European Fellowship. Länk till PEF

Pingst globalt
I världen finns ca 600 miljoner pingstvänner. Vi är en del av det globala nätverket. I år, 2016, möttes världens pingstkyrkor i São Paolo, Brasilien.
Pingst är den del av kyrkan i världen som växer mest i dag. Länk till PWF