Åsele

Filadelfia är organiserad som en ideell förening.
(Föreningen var en idé som lanserades i Sverige av baptisterna på 1800-talet.)

Ledning
Föreningen är en demokratisk organisation som drivs av medlemmarnas engagemang. Varje medlem har en röst, oavsett ålder. I regel hålls medlemsmöten en gång i månaden. Medlemmarna utser styrelsen och beslutar om hur kyrkan ska arbeta vid årsmötet.
Församlingen utser pastor, personal och andra ledare efter samråd och omröstning i medlemsmöte.

Ekonomi
Filadelfias ekonomi bygger på frivilliga gåvor.
Kyrkan ger regelbundet till internationella biståndsprojekt.
Endast en liten del av ekonomin är bidrag från samhället.

Riksorganisation
Filadelfia i Åsele är en pingstförsamling. Vi samverkar både regionalt, nationellt och över världen via de internationella organen i Pingst. LÄNK TILL PINGST  HÄR