Historia

1800-tal: Religionsfrihet
Fram till 1860 straffades de som var med i en frikyrka med landsförvisning. Men en samisk predikant höll förbjudna möten och den förste som döptes i Åsele blev Sven Anton Hollander 1859. Då fanns en olaglig baptistförsamling i Helgum. 1879 bildades Åsele baptistförsamling av ett tjugotal personer. Det hade blivit tillåtet och församlingen växte, startade söndagsskola och 1912 byggde de Elimkapellet.

Elim

 

1900-tal: Pingstväckelse
Vid den tiden spred sig den nya andlig rörelsen som kallades pingst över landet. Baptistsamfundet accepterade inte de nya idéerna om andedop och nattvard. Därför lämnade 17 kvinnor och 2 män Elim-församlingen i Åsele och samlades i en så kallad ”bönering”.
Knappt tio år senare bildade de pingstkyrkan Betania. Det var efter ett väckelsemöte 14 oktober 1928 som en man som hette Grahn tyckte att det vad dags att bilda en ”biblisk församling”. Och så blev det.
Andra frikyrkor i kommunen var EFS, Missionsförbundet och Frälsningsarmén.

lokal_1Den första lokalen i kyrkstugan. 

Pingstvänner var illa sedda och sågs som en farlig sekt. Men församlingen växte och man byggde egna lokaler i Kyrkbyn, Långvattnet, Gafsele, Holmträsk och Hälla. 1961 var de 157 medlemmar. Den nuvarande kyrkan byggdes på 1960-talet och fick namnet Filadelfia.

IMG_2433Kyrkan som fick namnet Filadelfia, (Namnet betyder broderskärlek.)

1991, efter drygt 60 år, förenas de båda grupperna igen. Elimkapellet överläts till Filadelfia och de flesta medlemmarna i Elim gick också in i Filadelfia.
Fem år senare öppnades secondhand-butiken Salig röra i det gamla Elimkapellet.

Medlemmarna minskade ända från 1980-talet. Toppnoteringen från 1958 var 139 medlemmar.

2000-tal
Medlemstappet fortsatte ända fram till 2016 då församlingen ökade från 49 till 64 medlemmar. Det berodde främst på den stora flyktingströmmen i mitten av 2010-talet. Flera muslimer från Mellanöstern blev kristna och döptes i församlingen.

Filadelfia renoverades under början av 2000-talet. Ett restaurangkök byggdes 2003 – det som nu används av matserveringen ”kök”.

LITE HISTORISKA FAKTA