Kommande samlingar

Marknadssöndagen  21/7, 11.00.  Marknadsteamet. Missionsoffer.

Aug.

Sönd. 4/8. 11.00. Möte med nattvard, Församlingsoffer. Pred. Lars Siljebo.

18/8. Möte. 11.00. Bönegudstjänst.  Missionsoffer.

Sep.

Sönd. 1/9.  Församlingsmöte. Nattvard, Predikan. Förhandlingar.

Allkristna möten.

Tors. 26/9.  Filadelfia.  Jard Samuelsson.

Okt.

16/10. Församlingshemmet Kärnhuset.

Dec.

6/12.  Julfest Efs Gafsele.   Buss från Åsele.

mars 2020

21 – 22 /3  2020. Tomas Sjödin

2019

Tisdagar 19.00. Bön på Himlahägn.

Lördagar 19.00. Möte på Himlahägn.