Barns rättighet

Små barn är gudomliga. Även om de inte alltid uppför sig som ”små änglar” är de Guds barn. Och de har rätt att få veta det!
– Hindra inte barnen från att komma till mig, sa Jesus när de vuxna ville hålla Gud för sig själva.Barnen för himlen med sig
–Guds rike tillhör dem. Och om ni inte blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket, sa Jesus.
*Därför är barnen inte bara de värdefullaste utan också föredömen för oss alla.Barnkonventionen
FN:s barnkonvention säger i paragraf 14 att föräldrar har både rätt och skyldighet att vägleda barnet i samvets- och religionsfrågor.

Bibeln
* Citat från Lukasevangeliet kapitel 18 vers 16-17. 

Att bli respekteradBarnens tro får vara barnslig. Barn har rätt att bli respekterade för sin tro ändå. Precis som du.
Om man kränker barnens andliga integritet krymper de inifrån.Barnen måste få växa.
Barn växer ju av sig själva. Men tillåt dem också att växa andligt.En ”barnatro” som får mogna ger trygghet och styrka i livet. Men den som tappar sin tro får bara ett gulligt minne kvar av den.
Barnfolder_2-kopia Jesus ger växtenAtt vara en sån kompis som Jesus var är att orka förlåta, att vara vän med alla, men veta vad man vill och kunna säga ifrån när något är fel.
Den andliga mognad som Jesus ger är: Kärlek, glädje, fred, godhet, trofasthet, självbehärskning…Barnkonventionen
FN:s barnkonvention säger i paragraf 14 att barnets tankar, samvete och religion skall respekteras. Bibeln
* Citat från Galaterbrevet kapitel 5 vers 22. 
Alltså:

 • Alla små barn har rätt att få veta att de är Guds barn.
 • Barn har en naturlig tro på Gud.
 • En ”barnatro” som får mogna ger trygghet och styrka.
 • Vi erbjuder kristen gemenskap
  – där barnen blir de viktigaste.
  – där alla får vara med.
  – där deras tro tas på allvar.
  – där de blir förlåtna och lär sig förlåta andra.
  – där de får grunden för att välja mellan rätt och fel.
  – där de växer andligt.