Barn & unga

Filadelfia har barnträff varje vecka för barn som fyllt 5 år och äldre.

För närvarande ingen planering

 

Barn är alltid välkomna i alla våra samlingar.

Vår syn på barn kan du läsa här.