Året som gått

Först tre viktiga punkter från året 2017

1 Flyktingförläggningen Det allt överskuggande i början av året var framtiden för våra flyktingar. Flyktingförläggningen skulle stängas och ett dussin församlingsmedlemmar förvisas till annan ort. Men med samlade krafter lyckades vi skaffa husrum åt alla som ville stanna hos oss i Åsele.

2 Församlingen växer
I församlingsmötet 3 september välkomnade vi fem nya medlemmar. Det känns som en bra symbol för utvecklingen i församlingen. Vi växer hela tiden. Innan trendbrottet 2016 minskade församlingen varje år – utom 2001 och 2002 då den ökade med en medlem.

3 Pingst-samfundet Församlingsmötet i november beslöt att vi skulle gå med som fullvärdig medlem i trossamfundet Pingst FFS. Medlemskapet ger bland annat tystnadsrätt, vigselrätt och rätt till kyrkoavgift.

Sammanfattning
2017 har varit ett bra år när det mesta vuxit till sig. Vi upplever det som att förtroendet för församlingen ökar och människor känner sig välkomna hit. Salig Röra fungerar bra. Aktiviteten i församlingen har ökat under 2017. Gudstjänstbesökarna blir långsamt fler. Gemenskapen förlängs med kyrkkaffe i stort sett varje gång. Vi når ut längre via internet. Vi har regelbundna sångstunder på Åseborg. Träffar för farsitalande hålls varje vecka.

Mer utförlig berättelse


Publikbild från musikkafé 11 november 2017.

Medlemsutveckling
Vid årets slut var vi 70 medlemmar, varav 34 kvinnor. Medelåldern är ca 60 år. 31 av oss brukar komma till samlingar i kyrkan. Av dem har bara en under 50 år svenska som modersmål. Förändring Under året har vi ökat med 6 medlemmar:
från 64 till 70 = 9% Vi har fått 10 nya medlemmar, 1 genom flyttningsbetyg, 9 genom dop. 4 medlemmar har avförts, 2 har lämnat genom flyttningsbetyg, 2 har avlidit.

Gudstjänster
Någon form av gudstjänst har hållits tre av fyra helger i månaden. Dessutom har bibelstudie mer bön hållits varje onsdag.
Varje månad har vi haft stångstund på Åseborg.


Julavslutningen för Onsdax. 

Barn
Bibeläventyret Nenna Åström från Pingstkyrkan i Örnsköldsvik besökte skolan i Åsele med Bibeläventyret. Det är en lekfull och dramatisk genom­gång av hela Bibeln. Lärarna var väldigt positiva.
Onsdax Under hösten har barngruppen Onsdax minskat till några enstaka barn. Men vi räknar med att gruppen kan återhämta sig. Julavslutningen var välbesökt.
Världens Barn Vi deltog i Världens Barn-insamlingen i Åsele. Perla Bjurenstedt med band startade insamlingarna för Världens Barn i Filadelfia. Världens Barn gav bra relationer till andra föreningar och engagerade personer i Åsele. Organisatören från Radiohjälpen blev också imponerad över engagemanget.


Skolbarn i Indien i John Rajiahs verksamhet. 

Internationellt
Församlingen har ett delunderhåll för en familj som åker ut till Mellanöstern för att arbeta i regionen från 2018 och vi fortsätter stödja dem.
Övriga missionsmedel går till besökande missionärer och organisationer, som till exempel John Rajiah i Indien och distansbibelskolan ICBI. Under året har Brage Sundberg ersatt Ronald Findin som missionskassör.
Församlingens mission är skilt från det bistånd som delas ut från secondhand-butiken Salig Röra.


Kunder i Salig Röra. 

Secondhand-butiken Salig Röra
Ny personal Från och med halvårsskiftet tog Elin Almqvist över ansvaret för butiken från Karin Häggblad. Kafé En uppskattad nyhet är kaféet mitt i butiken. Där finns tid att prata och en del kommer bara för att fika för 20 kronor. Marknadsöppet Under Åsele marknad var försäljningen god och det stora fikatältet utanför gav många nya besökare och pengar till hjälpverksamheten.
Ekonomi Butiken har fortsatt att öka sin försäljning under 2017 till 430 000 kr. Ny kassör för Salig Röra under 2017 har varit Brage Sundberg.


Pascal filmar och lägger ut på Internet. 

Information och medier
Hemsidan Hemsidan på internet lästes mellan 1000 och 2000 gånger varje månad. Under hela 2017 har 7 900 besökare läst ca 18 200 artiklar. De flesta är Åsele-bor. En del läsare finns i Stockholm (vi gissar på utflyttade och de med koppling till Åsele). Sedan kommer de som bor i kringliggande kommuner.
Nät-TV I mars månad började vi sända TV över hemsidan och YouTube. Pascal Norrlycka spelar in gudstjänsterna och lägger ut dem på nätet. Varje inspelning ses från 20 och upp till 200 gånger. Det är alltså fler som deltar via nätet än som kommer till Filadelfia.
Medlemsblad Medlemsbladet har kommit ut varje månad, med dubbelnummer för sommarmånaderna juli
och augusti. Bladet har numera karaktären av möteskalender med lite glimtar från månaden som gått. Utöver det görs affischer och annonser varje vecka.


Många i Filadelfia är flyktingar och invandrare. 

Integration
Hamid började praktisera i församlingen 1 januari. Han arbetade halvtid tillsammans med Elin i Salig Röra, barnträffar.
Härbärget Den allt överskuggande frågan i början av året var framtiden för våra flyktingar. Migrationsverket ville ta en hel bänkrad av våra medlemmar och sprida dem runt landet. 17:e februari skulle boendet på Värdshuset vara tömt. Några hade praktikplats eller jobb. Framtidshoppet hade väckts. Då revs deras tillvaro ned igen. Flera av oss i församlingen gjorde allt vi kunde för att hitta hyresrum och lägenheter så att de kunde stanna hos oss. Och vi lyckades få fram bostad till 11 personer.
Lappis Under Lapplandsveckan hölls en parallell konferens på dari och farsi. Vi skjutsade vår farsigrupp fram och tillbaka varje dag. Vi vet att en del upplevde Jesus där. Lika många Ofta är deltagarna som talar farsi lika många som de svensktalande. Därför har det blivit självklart för oss att predika och undervisa på båda språken.


Fikatältet utanför Salig Röra. 

Åsele marknad
Salig Röra var öppet hela marknadsdagarna. Mycket folk och god försälning beroende på väderlek.
Fikatält Det mest lyckade i årets marknad var fikatältet utanför Salig Röra. Det drevs nästan helt av våra invandrare från Europa och Mellanöstern: Tältresning, bakning, kök och försäljning.
Musik Som vanligt hade vi musikuppträdanden på scenerna och gudstjänster lördag och söndag.


Ekumenisk gudstjänst i Svenska kyrkan. 

Ekumenik
Församlingen samverkar med Svenska kyrkan och EFS genom Allkristna gemenskapen. 15 januari hölls allkristen bönegudstjänst i Filadelfia. Helgen 25–26 mars hölls gudstjänster på temat ”Lov, ära och pris” och allkristen familjegudstjänst 24 september i Åsele kyrka. Och gökotta förstås. Den allkristna påskfesten för barn hölls traditionsenligt 12 april i Församlingshemmet. Ljusgudstjänst i EFS Gafsele hölls 27 okt. I Filadelfia hade vi allkristet musikkafé 11 nov.


Elin under sångstund på Trivselhörnan i Åseborg. 

Personal och förtroendevalda
Fortbildning Fyra personer deltog i utbildningsdagen 21 oktober i Umeå. Elin Almqvist studerade smågrupper, Elisabeth Danielsson deltog i seminarier om omsorg och själavård, Pascal Norrlycka träffade andra teknikansvariga och Stanley Almqvist träffade församlingsledarna.
Våra pastorer har deltagit i Pingst pastors årliga konferens i Stockholm. De ingår också i nätverket för norrländska pingstpastorer, Älska Norrland, som möts några gånger varje år.
Anställda Under året har Elin och Stanley Almqvist delat på pastorstjänsten. Karin Häggblad gick i pension vid halvårsskiftet efter många års tjänst i församlingen. Hon arbetade både i Salig Röra, med omsorg och med administration.
Styrelse Styrelsemöte har hållits inför varje församlingsmöte under året. Styrelsen har bestått av: David Häggblad, ordförande, Brage Sundberg, vice ordförande. Elisabet Danielsson, ledamot, Elin Almqvist, ledamot Stanley Almqvist, ledamot
Övriga förtroendevalda Sekreterare: Karin Häggblad Ersättare: Brage Sundberg Barnledare: Elisabeth Danielsson, Ulla
Sundberg och Elin Almqvist Husmor: Monika Vogt Övriga: Asghar Hosieni, Sylvia Gustafsson, Ulla Sundberg Sångledare: Brage Sundberg och David ­­­Häggblad Kantor: Brage Sundberg Mötesvärdar: Karl-Gunnar Danielsson (sam-
mankallande), Annette Findin, Ronald Findin, Gun-Britt Vallgren, Sverker Findin, Ulla Sundberg Ljudtekniker: Pascal Norrlycka och K-G Danielsson Bidragsansökningar: Brage Sundberg, Elisabeth Danielsson Ombud i Pingst förvaltning och Pingst FFS: Stanley Almqvist Fastighetsansvarig: Karl-Gunnar Danielsson IBRA-inspiratör: Ronald Findin Kontaktperson PMU: Ronald Findin Ersättare: Elin Almqvist Styrgrupp Salig Röra: Karin Häggblad, Ulla Sundberg, Åsa Persson, Gun-Britt Vallgren, Elin Almqvist

 


Stanley Almqvist
pastor i Filadelfiaförsamlingen, Åsele

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.