Ekumeniska böneveckan

All-focus

Januari 2020.

Ekumeniska böneveckan.

Sönd. 26/1. 11.00.  Böneveckan avslutas på Filadelfia. Erik Hellgren från Open Doors.

Sönd.2/2. 11.00. Församlingsmöte. Nattvard, Förhandlingar. Bibelundervisning: Fortsättning om Andens Nådegåvor.

Onsd. 5/2. 18.00. Hemgrupper.

Sönd. 1/3. 11.00. Amdministrationsmöte.

Torsd. 31/1. 17.30. Torsdax.

Tisdagar 18.30. Bön på Himlahägn.

Lördagar 17.00. Möte på Himlahägn.  18.30. Ungdomssamling.