Händer i November

Tisdagar 18.30. Bön på Himlahägn.

Lördagar 17.00. Möte på Himlahägn.  18.30. Ungdomssamling.

Nov

Onsd. 13/11. 18.00.  Hemgrupper.

Torsd. 14/11. 18.00.  Sängövning.

Sönd. 17/11. 11.00. Efs på Förs.hemmet. Kristina Eriksson.

Torsd. 21/11.  17.30. Torsdax.

Sönd. 24/11. 11.00. Offentlig gudstjänst.  forts. på Nådegåvorna i Nya Testamentet. Talare: Lars Siljebo.   Missionsoffer.

Sönd, 29 sept

Sönd. 29/9.  11.00. Besök av Fredrik Bengtsson.

Tisdagar 18.30. Bön på Himlahägn.

Lördagar 17.00. Möte på Himlahägn.  18.30. Ungdomssamling.

Hände 26 september.

Tors. 26/9.  19.00.  Filadelfia.  Jard Samuelsson.  Allkristet möte.

Kommer 26/9       Jard Samuelsson.